Чому в серці з’являються електричні струми?

Електричний імпульс, що виникає у серці формується з багатьох тисяч мікрострумів, що утворюються в окремих кардіоміоцитах в результаті відбуваються в них складних біоелектричних процесів. Вміст клітин міокарда має негативний електричний заряд. При порушенні м’язових клітин у клітинній мембрані відбувається послідовне відкриття і закриття мікроскопічних канальців, здатних пропускати заряджені частинки всередину і назовні клітини. Рух іонів через клітинну мембрану призводить до послідовних змін мембранного потенціалу кожної клітини, в результаті чого формується загальний потенціал дії серця. У здоровому серці збудження виникає в синоатриальном вузлі, розташованому у верхній частині правого передсердя. По проводять структурам (предсердным міжвузловим пучкам) імпульс переходить в атріовентрикулярний вузол, звідки, після затримки, за атриовентрикулярному пучка поширюється на шлуночки. Під час проходження імпульсу по предсердиям, вони скорочуються і завдяки тому, що атріовентрикулярний вузол має повільну провідністю, кров повністю встигає перейти в шлуночки до початку їх скорочення. Відразу після виходу імпульсу з АВ-узела, він дуже швидко поширюється по міокарду шлуночків, забезпечуючи їх синхронне і впорядковане скорочення.

Якою має бути в нормі кардіограма серця здорової людини?

Кардіограма серця 1

Поширення імпульсу в провідній системі серця записується у вигляді графіка, що відображає по вертикалі піки – підйоми і спади кривої лінії, по горизонталі – відображається час, протягом якого змінювалася форма графіка. Піки і спади називають зубцями кардіограми, їх позначають літерами P, Q, R, S і T. Відрізок кардіограми, що вимірюється по горизонталі (у часі) називають інтервалом і виражають в секундах. ЕКГ в нормі характеризується наявністю наступних елементів:

зубця Р, який виникає під час деполяризації передсердь і передує їх скорочення. Він присутній у всіх відведеннях, вказуючи на синусовий ритм. У нормі Р може фіксуватися, як негативний зубець, так і позитивний, залежно від відведень, його нормальна ширена становить 0,1 ± 0,02 секунди;

інтервалу РQ – часу, за який синусовий імпульс проходить атріовентрикулярний вузол, в нормі він триває 0,1 ± 0,02 секунди;

комплексу QRS, що складається з окремих однойменних зубців. QRS-комплекс пов’язаний з поширенням деполяризації по міокарду шлуночків, що відбуваються під час їх скорочення і триває (має ширину) 0,3 ± 0,02 секунди;

зубця Т, відображає процеси, що відбуваються під час реполяризації міокарда шлуночків – фази при якій відбувається відновлення м’язової тканини перед подальшим скороченням.

Як читати кардіограму?

При аналізі кардіограми зазвичай використовують наступний алгоритм дій: оцінюють регулярність серцевих скорочень; підраховують число серцевих скорочень; оцінюють характеристики зубця Р, (виявляють джерела ритму, наявність, форму, послідовність виникнення по відношенню до QRS-комплексу); аналізують форму і ширину QRS-комплексів, ставлення зубців комплексу по відношенню один до одного: параметри сегмента RSТ і зубця Т, інтервалу Q – Т; визначають положення електричної осі серця. Прочитати кардіограму серця та визначити на ній грубі порушення, що загрожують життю людини, без проблем може будь-який практикуючий лікар. Розгорнутий висновок повинен робити кардіолог або лікар функціональної діагностики, так як часто зустрічається складна патологія провідності та інші стани, що вимагають специфічних знань та чималого практичного досвіду.